اين عرصه در واقع تلاشي است براي گسترش حوزه مطالعات شيعي در ميان محققان و عموم مردم. در اين عرصه که به شکل نشست علمي به شيوه کارگاه علمي، از بدو تاسيس موسسه آغاز شده است، تاکنون ده­ها نشست علمي در قم و تهران برگزار شده است که عناوين  و سخنران برخي از آنها عبارتند از:

شيعيان عراق، ايده ­آل­ ها و چالش­ها؛ آيت­ الله شهيد سيدمحمدباقر حکيم (ره)

شيعيان در روند مناسب بين­ المللي عصر حاضر؛ دکتر علي­ اکبر ولايتي

مسائل اصولي از عقايد و باورهاي شيعي؛ علامه سيدمرتضي عسگري (ره)

شيعه شناسى ضرورتها و رسالتها: آیت الله مصباح یزدی

 

شیعه و مذاهب دیگر بررسی حوزه های جغرافیایی تعاملی و چالشی: دکتر تقی زاده

تحول انديشه سياسي در فقه شيعه؛ مرحوم آيت­ الله عباس علی عميد زنجاني

 

وضعيت شيعيان آمريکا پس از واقعه ۱۱ سپتامبر؛ دکتر محمد لگنهاوزن

 

احياي جنبه­ هاي عرفاني و معنوي تشيع؛ دکتر حسين غفاري

 

تاثير تشيع در معماري و هنر اسلامي؛ دکتر محمد حجت

 

تاثير تشيع در نظام قضايي ايران؛ دکتر محمد کدخدايي

جايگاه شيعيان در قانون اساسي جديد افغانستان؛ دکتر محمد امين احمدي