بررسی دانشگاه­ها و مراکز مهم علمی- تحقيقاتی کشورهاي مختلف از طريق سايت­های اينترنتی، به منظور يافتن موارد ذيل که در نهايت منجر به تهيه «گزارشات اسلام­ شناسي و شيعه ­شناسي» مي گردد. در اين زمينه تاکنون ده­ها گزارش و اسناد و مدارک علمي استخراج شده که بخش عمده گزارشات اسلام­ شناسی و شيعه ­شناسی بطور رايگان در اختيار مراکز و شخصيت­های علمی مذهبی کشور قرار گرفته و با استقبال و تقاضای غيرمنتظره مواجه شده است.