کتابخانه تخصصی شيعه‌ شناسی که همزمان با شکل گيری موسسه شيعه‌ شناسی در سال ۱۳۷۸، ايجاد شده است، تلاش دارد تا علاوه بر جمع‌ آوری مجموعه آثار مکتوب شيعيان، نوشته‌های مستشرقان در زمينه اسلام و تشيع را نيز گردآوری نمايد. مغربيان از زمان ايگناس گلدزيهر (۱۸۵۰- ۱۹۲۱) که پايه گذار اسلام شناسی نوين در مغرب زمين محسوب می شود تا امروز به مطالعه ديانت اسلام و جوامع اسلامی مشغول بوده و هر ساله تعداد قابل توجهی کتاب و نشريه به زبانهاي رايج اروپايی و امريکايی در زمينه های مذکور منتشر مي کنند. اين آثار که نوعا با انگيزه های غير جانبدارانه و گاه خصمانه، نوشته می شود، گاه و بيگاه باعث عکس العمل های شديدی در جهان اسلام شده و مسلمانان را آزرده خاطر مي سازد. بهر تقدير، ضرورت دارد مجموع اين آثار نيز گردآوری شده و در مخزنی تخصصی و مستقل در اختيار محققان و پژوهشگران عرصه مطالعات اسلامی قرار داده شود.

کتابخانه تخصصی شيعه‌ شناسی از سه بخش­: كتب انگليسی و كتب عربی و كتب فارسی تشكيل شده است. همچنين اين كتابخانه اشتراك بيش از ۵۰ عنوان از مجلات؛ فصلنامه­‌ها و سالنامه­‌هاي تخصصي بين­‌المللي را دارا مي­باشد.