1. راه‌اندازی رشته شيعه‌شناسی با سه گرايش در مقطع کارشناسی ارشد در کشور از سال 1385؛
2. تلاش برای راه‌اندازی مقطع دکتری رشته شيعه‌شناسی در کشور؛
3. برگزاری دوره‌های فشرده شيعه‌شناسی