اهداف تاسیس موسسه شیعه شناسی

 • ارائه مستدل، منطقی و معقول عقايد و آموزه های شيعی;
 • شناخت و شناساندن پيشينه و مسير تطور تشيع در ميان اقوام مختلف;
 • مطالعه روش مند گروه ها و جوامع شيعی;
 • آشنايی و ارتباط با مراكز و مؤسسات شيعه شناسی عمده جهان براي يافتن بسترهای مشاركت علمی ـ پژوهشی و نيز نقد و پاسخگويی به اشتباهات احتمالی;
 • تعيين سرفصل هايی مستقل و جديد از مطالعات شيعه شناسی در كنار مطالعات و پژوهش هاي رايج و مرسوم;
 • احياي ميراث فرهنگی گذشته و انديشه های مغفول دانشمندان شيعی;
 • معرفي نقش تاريخی شيعيان در تمدن اسلامی و تحولات سياسي، اجتماعی و فكری جهان اسلام;
 • آسيب شناسی مشكلات و معضلات فكری و اجتماعی جوامع و گروه های شيعی معاصر;
 • آشنايی جامع و گسترده با ابعاد گوناگون مردم شناختی و جامعه شناختی جهان تشيع;
 • تحليل و تبيين امكانات، محدوديت ها، و اوضاع و شرايط اجتماعی شيعيان جهان;
 • پرورش هيأت های علمی متخصص شيعه شناسی و در نتيجه، تأمين كادر لازم براي اجراي پروژه های تحقيقاتی درباره مسايل شيعه;
 • تربيت دانش آموختگاني كه توان تحقيق و تدريس در زمينه مطالعات شيعه شناسي و نيز ارائه مشورت به نهادهاي ديني و حكومتي را متناسب با دنياي جديد داشته باشند.
 • گسترش روحيه مطالعات ميداني در زمينه موضوعات فرهنگي ـ اجتماعي مربوط به شيعه در ميان طلاب و دانشجويان رشته هاي مرتبط.

 

عواملی که ضرورت مطالعات متمرکز شيعه پژوهی را ايجاب می کنند

 • فقدان اطلاعات دقيق از اوضاع و احوال فرهنگي- اجتماعي جوامع و گروه­هاي شيعي جهان
 • كمبود محسوس كتب و منابع عالمانه، مستدل و منطقي در معرفي شيعيان جهان
 • وجود استعدادهاي قابل رشد فراوان در ميان طلاب داخلي و خارجي كه با مساعدت­هاي فكري اين موسسه قادرند به محققان و مولفان مفيدي در عرصه شيعه­ شناسي تبديل شوند.
 • تاسيس مراكز مستقل مطالعاتي در زمينه اسلام شناسي و شيعه شناسي در كشورهاي آمريكا، انگليس، فلسطين اشغالی، ژاپن و … در يك دو دهه اخير، كه ايجاد مركز قرينه و هم طرازی را در داخل كشور ضروری می ­سازد.
 • گسترش محسوس درس­ها و كرسي­ های اسلام شناسی و شيعه­ شناسی در اغلب دانشگاه­هاي بزرگ دنيا، پس از پيروزی انقلاب اسلامي ايران، كه ضرورت تاسيس چنين موسسه ­اي را تشديد مي­كند.
 • فقدان مركزی علمی- تحقيقاتی در كشور كه به طور متمركز به عرصه مطالعات شيعه­ شناختی پرداخته و مسايل مذكور در بندهاي سابق را پي­گيري و تحقق بخشد.

 

اينک مؤسسه شيعه­ شناسی با عنايت خداوند بزرگ تلاش مي­کند تا با همّت جمعي از عالمان آشنای با عرصه­ های کاری فوق­ الذکر، اين نقيصه­ ها را مرتفع سازد.