بانوان شيعه دو فصلنامه‌اي است علمي ـ ترويجي كه به منظور ارائه متمركز تحقيقات انجام‌شده توسط زنان پژوهشگر كشور در عرصه‌هاي مرتبط با جنسيت، فرهنگ و دين توسط مؤسسه شيعه‌شناسي منتشر مي‌گردد. اين دو فصلنامه، تلاش مي‌كند شرايط اجتماعي زندگي زنان مسلمان كشور را از طريق ارتقاي خودآگاهي‌هاي ديني ريشه‌دار در تاريخ، تمدن و فرهنگ اسلامي جامعه، بهبود بخشد.

برای مشاهده شماره های قبلی این نشریه می توانید به این صفحه مراجعه نمایید.